Děti a rodinná fotografie, portréty, těhotenské focení

ateliér/exteriér 1500,-

Cena zahrnuje 10 upravených fotografií v plném rozlišení v digitální formě.

Cena jedné fotografie nad rámec balíčku je 100 Kč.

Focení trvá cca 60 minut. Zákazník si vybere fotografie k retuši z neupravených náhledů.

Neupravené fotografie či RAW neposkytuji.


Focení u Vás doma

2500,-

V pohodlí Vašeho domova nafotím Vaše oblíbené chvilky.

Focení trvá 1-2 hodiny.

V elektronické verzi obdržíte všechny povedené fotografie v barevné i černobílé verzi.

K ceně nutno připočítat dopravu 6 Kč /km.


Svatební fotografie

CENÍK SVATEBNÍHO FOCENÍ PRO LETOŠNÍ ROK VÁM VELMI RÁDA ZAŠLU E-MAILEM, NECHTE MI ZDE PROSÍM SVŮJ KONTAKT. Obchodní podmínky

Objednání služeb

Služby fotografa lze objednat prostřednictvím telefonického kontaktu, osobním kontaktem, mailovou poštou nebo pomocí zpráv na facebooku. Objednávky pomocí zpráv SMS nejsou přijímány.
Objednáním služeb fotografa je automaticky stvrzeno přijetí obchodních podmínek a srozumění s nimi.

Objednáním služeb se má zato, že se klient seznámil s fotografickým stylem fotografa a je s ním srozuměn.

Rezervační poplatek

U některých typů focení je vyžadován rezervační poplatek. Nutnost složení rezervačního poplatku je vždy uvedena v ceníku. Bez jeho zaplacení není možno fotografování objednat. Objednání a rezervace termínu se považuje za závaznou až složením rezervačního poplatku. Jeho cena se odečítá od konečné ceny focení.

V případě odstoupení od ústní nebo písemné smlouvy ze strany objednavatele je rezervační poplatek nevratný. V případě odstoupení od smlouvy ze strany fotografa se rezervační poplatek vrací v plné výši.

Doplatek ceny fotografování

U svatebního fotografování je doplatek ceny splatný při předání hotové zakázky buď v hotovosti nebo na základě vystavené faktury, u ostatních typů focení je doplatek splatný v hotovosti po skončení fotografování.

Platba fotografování bez rezervačního poplatku

Cena fotografické služby, u které není vyžadován rezervační poplatek, je vždy splatná ihned po skončení fotografování v hotovosti.

Cena fotografování

Cena konkrétních typů fotografování je podrobně popsána v oddíle CENÍK.

Výběr fotografií

Fotografie k výběru jsou klientovi zasílány prostřednictvím přístupu z klientského systému, který je klientovi zaslán na mailovou adresu.

Počet fotografií, které jsou zaslány k výběru, je zcela v kompetenci fotografa a není nikterak konkrétně určen. Vždy však zaručuje možnost dostatečného a kvalitního výběru v rámci objednaného balíčku. Fotograf však neručí za spolupráci všech členů rodiny a pokud se nepodaří v rámci časové dotace nafotit dostatek kvalitních fotografií, nenese odpovědnost. Větší počet fotografií, zasílaných k výběru nelze žádným způsobem vymáhat ani odvozovat od délky či náročnosti focení.

Základní cena uvedená v ceníku se vždy vztahuje k základnímu počtu 10 fotografií. Cena dalších fotografií nad uvedený rámec je vždy uvedena v ceníku u jednotlivých typů fotografování.

U svatebních fotografií je výběr fotografií k finálním úpravám prováděn fotografem. Vždy je zaručen a dodržen garantovaný počet fotografií, do jejich výběru však klient nezasahuje. Výběr fotografií je projevem autorského přístupu a fotografického stylu fotografa.

Neupravené fotografie určené k výběru (RAW formát) jsou uchovávány po dobu tří měsíců. Po uplynutí této lhůty, během které fotograf neobdrží pokyny k výběru fotografií, je zakázka považována za nerealizovanou a klient nadále nemá volný přístup k výběru fotografií.

Na tuto skutečnost je klient upozorněn před uplynutím lhůty k výběru předem.

Retuše

Všechny odevzdávané fotografie jsou retušované.

U všech odevzdávaných fotografií je upravován ořez, kontrast, jas a barevné ladění.

Portréty, těhotenské fotografie a svatební portréty jsou upravovány hloubkově. Retuš je detailnější.

Případná lehká úprava postavy je prováděna jen na výslovné přání klienta.

V případě nadstandardních zásahů (úprava zubů, odstranění tetování/samolepek a dalších náročnějších retuší) je klientovi účtováno 100 Kč navíc za každou fotografii. Toto je vždy se zákazníkem konzultováno, aby bylo zřejmé, zda jde o nadstandardní retuš či nikoli.

Pokud klient nevyžaduje kontrolu a náhled upravených fotografií, jsou retuše a korekce fotografií plně v kompetenci fotografa a nelze je dodatečně reklamovat či vyžadovat jejich korekci.

Předání zakázky

Zakázky jsou odesílány elektronicky přes server uschovna.cz na mailovou adresu klienta. Svatební fotografie na USB flashdisku je možné si vyzvednout buď osobně v Bozkově, na adrese Bozkov čp. 39 nebo zaslat poštou, poštovné bude účtováno dle platného ceníku České pošty.

Termín dodání zakázky

Svatební fotografie jsou předávány nejpozději do 1 měsíce od svatby.

Ostatní zakázky jsou předávány nejpozději do 2 týdnů od výběru fotografií (ne ode dne focení).

Reklamace

Vlastní vzhled klienta a jeho nespokojenost s ním není důvod k reklamaci digitálních souborů ani fotografií.

Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky.

Formát fotografií

Všechny předávané fotografie jsou vždy upraveny a odevzdávány ve formátu JPEG v plném rozlišení.

Fotografie ve formátu RAW a neupravené fotografie JPEG nejsou poskytovány.

Lokace fotografování

Fotografování probíhá v exteriérech nebo v jakémkoli jiném prostředí, na kterém se fotograf a klient dohodl.

Pozdní příchod klienta nebo fotografa

Maximální délka focení je vždy uvedena v ceníku a nelze ji bez dohody s fotografem jakkoli prodlužovat či nastavovat.

Pozdní příchod klienta není důvodem k prodlužování časového harmonogramu focení. Pozdním příchodem fotografa se časově stanovená doba dodrží.

Dárkové poukazy (vouchery)

Dárkové poukazy jsou vystavovány v libovolné hodnotě.

Platnost dárkových poukazů je 6 měsíců. Služba musí být objednána i vyčerpána do data platnosti. Toto datum platnosti je uvedeno společně s číslem voucheru na každém poukazu.

Služba musí být vyčerpána během jednoho focení, hodnotu poukazu nelze dělit na více částí ani na více focení.

V případě, že není voucher do doby platnosti uplatněn, jeho hodnota beze zbytku propadá.

Voucher je možné vyzvednout osobně nebo zaslat poštou po předcházející platbě.

Voucher je přenosný.

Autorská práva

Náhledy fotografií z galerie není dovoleno kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (např. odstraněním loga) dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. bez souhlasu fotografa. Jsou ve vlastnictví fotografa a jsou určeny pouze pro výběr fotografií k retuši.

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí byt použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora.

Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

Fotograf není oprávněn zveřejňovat ani jinak užívat fotografie bez předchozího souhlasu klienta. Tento souhlas musí byt fotografovi udělen písemnou formou na zvláštním formuláři, v mailové korespondenci nebo formou SMS.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.září 2016

© 2022 Renata Balatková. Bozkov 39, Bozkov, 512 13
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!